Etiskt utvecklarkooperativOm Etukoo

Etukoo är ett utvecklarkooperativ som bildades i mars 2015. Vi erbjuder webbutveckling, apputveckling, utveckling av andra IT-system, hosting och förvaltning.

Alltså ungefär som vilken annan IT-byrå som helst, men vi skiljer oss åt på ett sätt: vår organisation genomsyras av ett etiskt perspektiv på världen. Kortfattat så bryr vi oss om djuren, människorna och miljön. Framförallt så vill vi att fler ska bli mer medvetna om vår omvärld och de medvarelser vi lever här tillsammans med, att vi ska behandla vår planet mer varsamt, solidariskt och hållbart.

Etukoo startades med just det syftet. Vi vill hjälpa er som driver verksamheter med ett etiskt perspektiv att sprida era budskap och produkter.


Att arbeta med oss

Att vi är ett kooperativ innebär ett gemensamt ägande och beslutsfattande, med en demokratiskt vald styrelse som sköter den löpande verksamheten. Det ger oss större möjligheter att få fram många personers idéer och engagemang och en större gemenskap.

Vi sätter stort värde på kommunikation, både före, under och efter projekt, för att kunna ge er det ni vill ha och behöver och för att kunna anpassa oss i vårt agila arbete om förutsättningar eller omständigheter skulle förändras under projektets gång.

Vill ni arbeta med oss? Kontakta oss så kommer vi överens om ett samarbete.


Vår etik

De flesta av oss som arbetar på Etukoo är veganer. Det innebär att vi tror på att alla individer, ickemänskliga djur såväl som människor, har samma existensberättigande och förtjänar ett så bra liv som möjligt.

Vill du göra just din verksamhet mer djurvänlig? Vi hjälper gärna till i den processen, både med information om djurrätt och diverse IT-tjänster.

Vi bryr oss också om vår gemensamma miljö, den vi och alla andra lever i och av, som vi är beroende av och får glädje av, men som ofta inte tas med i beräkningen när vinstmarginaler räknas ut.

På Etukoo tar vi ett praktiskt ansvar genom att använda oss av mer miljövänliga tjänsteleverantörer, minimera vårt resande och alltid ha miljön i åtanke i vår dagliga verksamhet.


Kontakta oss

Tack för ditt medelande! Vi hör av oss inom kort!

Tyvärr blev något fel. Något av fälten fylldes inte i korrekt. Maila oss på info@etukoo.se!

Fyll i formuläret eller skicka ett mail till info@etukoo.se